myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
AGA online shop

Gas

AGA leverer en lang række industrielle gasser til forskellige industrier, herunder tøris, beskyttelsesgasser, levnedsmiddelgasser, lasergasser, rene gasser, kølemidler og brændgasser. Vi tilbyder gasflasker af aluminium, stål og GENIE

Beskyttelsesgasser

Her finder du beskyttelsesgasser til de fleste svejsemetoder og -materialer, både standard- og premiumgasser, MISON®.

Baggas

Gasser til rodbeskyttelse eller lækagesøgning, som fx FORMIER®

Rene gasser

Rene gasser, fx Argon, Nitrogen, Oxygen og CO2, der bruges i et bredt spektrum af processer.

Øvrige gasser

Her finder du bl.a. ballonhelium, indåndingsluft og
-oxygen.

Brændgasser

Et antal brændgasser anvendes til industrielle formål i forbindelse med oxygen eller luft, f.eks. acetylen og hydrogen.

Lasergasser

Specielle gasser til laserskæring og – svejsning. Rene gasser og blandinger.

Kølemidler

AGA tilbyder et komplet kølemiddelprogram med løsninger tilpasset branchens behov. AGA´s kølemiddelprogrammet omfatter naturlige kølemidler såvel som HFC-gasser. AGA’s flasker er mærket med AGA ICC® og kan kombineres med ACCURA® flaskestyring

Tøris

Tøris er CO2 i fast form. AGA tilbyder tøris i blokke, skiver, pellets (1,7-3 mm) eller nuggets (12-16 mm). AGA sikrer, at al tøris, der bruges i forbindelse med levnedsmidler, overholder EU krav (E290), samt at isen er sporbar

Levnedsmiddelgasser

AGA leverer BIOGON® levnedsmiddelgasser i levnedsmiddelkvalitet i CO2, nitrogen, oxygen og blandinger til beskyttende atmosfære. Vores levnedsmiddelgaser er i overensstemmelse med alle regler for fødevarekvalitet, fx EC-direktivet 96/77/EC

Flydende Nitrogen - LIN

Flydende nitrogen i kryobeholdere

Gas

Luften omkring os er en blanding af mange forskellige gasser, men bare tre elementer - nitrogen, ilt og argon - udgør næsten det hele. Luft er råmaterialet til produktion af gasser. Når gasserne er ekstraheret, returneres det, der er tilbage, til atmosfæren. AGA’s vigtigste produkter er ilt, nitrogen og argon. Gas kan komprimeres. Eksempler på gasser er ilt ved stuetemperatur (ca. 20 ºC), brint ved stuetemperatur og vand ved almindeligt atmosfæretryk og en temperatur over 100 ºC. Hvis en gas i beholderen opvarmes, øges trykket. Hvis det afkøles, falder trykket. Hvis gassen anbringes i en forseglet beholder, og beholderens volumen reduceres, opvarmer kompressionen gassen. Hvis volumenet af den forseglede beholder øges, afkøler dekompressionen gassen.

Hvis temperaturen bliver tilstrækkelig høj, vil visse gasser, såsom brint, hurtigt kombineres med andre gasser, såsom ilt eller klor. Dette er forbrænding. Nogle kemiske reaktioner mellem gasser og andre stoffer forekommer langsommere; et eksempel er gradvis oxidation af jern til dannelse af jernoxid (rust). I dette tilfælde er oxygenet gasformigt ved stuetemperatur, mens jernet og jernoxidet er faste stoffer. Når en gas i gasformig tilstand afkøles til en tilstrækkelig lav temperatur, kan den blive en væske eller et fast stof. For eksempel, hvis nitrogen afkøles til en temperatur langt under nul Celsius, kondenserer det. En anden gas, kuldioxid, bliver et fast stof kaldet tøris og springer over den flydende fase. Nogle gasser er lettere end luft, for eksempel helium og brint, og kan derved bruges til at løfte faste genstande, såsom balloner eller endda fartøjer.