myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
AGA online shop

Propan

Propan (Liquefied Petroleum Gas - LPG) er en brændselsgas med rene brændende egenskaber og høj brændværdi, der kan bruges til mange anvendelser. AGA tilbyder et bredt udvalg af propangasser og propanudstyr

Propan

Propan eller liquefied petroleum gas (LPG) bruges til alt fra madlavning og grill til opvarmning og andre industrielle processer.

Propan udstyr

Propaline propanudstyr inkluderer trykregulatorer, varmebrændere, slangesikkerhedsventiler, propanslanger, forlængelsesrør og m.m

Propan

Propan er en af en gruppe af flydende gasser (LP-gasser). Propan komprimeres normalt og opbevares som en væske. Den er farveløs og næsten lugtfri, en karakteristisk lugt tilføjes, så den kan opdages. Propan er generelt ikke-giftig, men let bedøvende. Propan produceres hovedsageligt under raffinering af råolie og krakning af andre råolieprodukter, det er et biprodukt fra naturgasforarbejdning. Propan kan opbevares i flydende form under sit eget damptryk, som kun er 7 Bar ved stuetemperatur. Kommerciel propan til industrielle anvendelser indeholder ofte en lille brøkdel af butan.

Propan bruges ofte til rumopvarmning og vandopvarmning, til madlavning og som brændstof til motoranvendelser såsom gaffeltrucks, landbrugsvandingsmaskiner, flådekøretøjer og busser. I kombination med ilt eller luft anvendes propan i vid udstrækning til industrielle anvendelser. Flammeopvarmning, lodning og skæring er eksempler på sådanne anvendelser. Fordele: På en profilskæremaskine giver oxy-propan hurtige, rene snit på den tykke plade Let brændbart Bærbar med rene brændende egenskaber og en høj brændværdi.